ث

صدای آن در تلفظ فارسی همان صدای «س» (s) است ولی در عربی همانند «th» انگلیسی تلفظ می‌شود. These four electronic songs combine ominous moods with whirring rhythms; fascinating and immersive

2022-11-29
    Jhon wick كامل و مترجم 3
  1. FREE Shipping on orders over $25 shipped by Amazon
  2. ההגייה המקורית של תו רפה
  3. قناة العربية الحدث
  4. دریافت کد امبد
  5. ث